IRAK TÜRKMENLERİ DOSYASI : Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kifri Bürosu İdare Sorumlusu Şahin Mehmet Kani ile Söyleşi


Şahin Mehmet Kani: “Irak Türkmen Cephesi Başkanlığı kendi içerisinde bir kuzey siyasetini denetleme ya da kuzey bürolarını yürütme merkezi kurmalı.”

ITC (Irak Türkmen Cephesi) Kifri Bürosu İdare Sorumlusu Şahin Mehmet Kani ile Kifri’deki Kürt Bölgesel Yönetimi ve genel olarak Irak içerisindeki Türkmen siyasetini konuştuk.

ORSAM: ITC’nin Kifri Bürosunda çalışan bir kişi olarak öncelikle Kifri’deki genel güvenlik, siyasi durum ve oradaki Türkmenlerin durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?

Şahin Mehmet Kani: Kifri eskiden genel olarak Türkmenleri yaşadığı bir şehirdi. Ancak bugün Kürt ağırlıklı bir şehir olmuştur. Aşamalı bir şekilde Türkmenlerin Kerkük, Musul ve başka yerlere geçmeleri dolayısıyla Kifri’nin yapısı değişmiştir. Kifri sorunlu bölgelerden birisidir. Çok eskiden Kerkük’e bağlı bir kaza idi. Şimdi ise Irak merkezi hükümeti tarafından Diyala’ya bağlanan bir ilçedir. 1991 halk ayaklanmasından sonra Irak Kürt Bölgesine bağlı olmuştur. O gün bugün Kifri kendi özelliğini kaybetmiştir. Yani Kerkük’e mi bağlı, Diyala’ya mı bağlı, Süleymaniye’ye mi yoksa yeni oluşturulan dördüncü vilayet Germiyan’a mı bağlı belli değildir. Bunların arasında kaybolmaktadır. Mesela herkesçe bilinen, kanunen kabul edilen ve süresi biten 140.maddeye göre Kifri Kerkük’e bağlıdır. Merkezi hükümet tarafından Diyala’ya, Kürt Bölgesi’nde işler Süleymaniye ve Germiyan arasında yapılmaktadır. Yani genel müdürlüklerin bir kısmı Germiyan’da bir kısmı ise Süleymaniye’dedir. Bir de oradaki Türkmenlerin sayısı bugün oldukça azdır. Belki daha fazla ama bazı siyasi nedenlerden dolayı Türkmenler, Türkmen davasına ya katkıda bulunamıyorlar ya da bulunmuyorlar.

ORSAM: Peki, ITC’nin Kifri’de Türkmenler arasında güçlü olduğunu söyleyebilir miyiz?

Şahin Mehmet Kani: Hayır, oldukça zayıf. Bu da birkaç tane nedenden kaynaklanıyor. Bu nedenler Irak Türkmen Cephesi’nin ne yazık ki 2003 öncesinde açılan büroların ihmalinden kaynaklanan bir durumdur. Açıkçası bunlar acı gerçeklerimizdir. Bugün Süleymaniye de çok pasif bir büromuz var. Burada büro var mı yok mu belli değil. Bina olarak büro var. Ancak ITC içinde büromuz yok sayılıyor. Kifri de ihmal edilmiş. Sanırım 2007 senesindeki seçimlerde Irak Türkmen Cephesi’nin siyasi yapılanması içerisinde Kifri’nin hangi vilayete bağlı olduğunu bilmeyen siyasetçilerimiz vardı. En son seçimlerden üç gün önce bize “Diyala ilinde seçim yapacaksınız” dediler. Biz Süleymaniye’deyiz” dedik. “Süleymaniye de mi?” diyorlardı. Yani büyük bir kopukluk var.

ORSAM: Irak Türkmen Cephesi içerisinde yapısal olarak Kifri Bürosu hangi il başkanlığına bağlı?

Şahin Mehmet Kani: ITC olarak da Selahaddin’e bağlı. Tuzhurmatu’ya bağlı. Yani Kifri için dağınık bir yapı var.

ORSAM: Biliyoruz ki Irak Türkmen Cephesi 2003 sonrasında Kürt Bölgesel Yönetimi içerisinde siyaset yapamadı. Geri kalmışlıkta bunun bir etkisi var mı? Bu bir neden olabilir mi?

Şahin Mehmet Kani: Bu durum bize en çok zararı dokunan nedenlerden birisidir. Irak Türkmen Cephesi hep Irak’ın birliğini ve bütünlüğün savunuyordu ve merkezi hükümeti temel alıyordu. Hep onu ön planda tutuyordu. “Kürdistan” diye bir şeyin olmadığını söylüyor ve kendi teşkilatına aşılıyordu. Halbuki Türkmeneli Televizyonumuzda da bunu açıkça gördük. İlk önce Kuzey Irak deniliyordu. Sonradan “Kuzey Bölgesi” dendi. Şimdi ise Kürdistan Bölgesi’ni rahatça söylüyorlar. Buna da neden olan Kürdistan Bölgesi’nde olan bürolarımızdır. Kifri, Süleymaniye, Erbil ve Duhok’taki Türkmenler kaybetti. Çünkü sırf kendi siyasi düşüncemizi korumak için onların düşmanlığını kabullenmeme tavrı gösterdik. Halbuki bugün bizim Irak Türkmen Cephesi Başkanlığı bunu kabulleniyor. Bunun faturası bize ödetildi.

ORSAM: Şimdi sizin de belirtiğiniz gibi bir politika değişimi var. Sizce bu politika değişimini hem Kifri’deki hem de genel olarak Kürt Bölgesel Yönetimi içerisindeki Türkmen siyasetini nasıl etkiliyor? Gelecekte nasıl etkileyecek? Beklentiler nelerdir?

Şahin Mehmet Kani: Bu bölgedeki değişim ister istemez bütün etrafı etkiliyor. Ancak şöyle bir şey var. Irak Türkmen Cephesi’ne birkaç defa önerdim. Şu anda Irak’ta iki tane düşünce var. Yani iki siyasi yol var: Birisi merkezi hükümet, ikincisi Kürdistan denilen bölge. İkisiyle de aynı siyaset ve aynı kararlarla bir uzlaşı sağlayamayız. Irak Türkmen Cephesi Başkanlığı kendi içerisinde bir kuzey siyasetini denetleme ya da kuzey bürolarını yürütme merkezi kurmalı. Çünkü bunların hepsi başına buyruk hareket ediyor. Irak merkezi hükümetine bağlı okullarla Kürt Bölgesindeki okulların müfredatları bile birbirinden farklı. Bu kabullenilmeli. Siyasi açıdan da aynı şeyleri yaşamaktayız. Biz konuştuğumuzda, “Neyiniz var söyleyin, biz bunu Bağdat’ta Kürt siyasetçileriyle görüşürüz” diyorlar. Oradan iş halledilmez. Balığın suda pazarlığı yapılmaz. Bağdat’ta iseniz Bağdat siyaseti için çalışıyorsunuzdur. Halbuki Kuzey siyasetini inceleyecek bir ekip lazım. Sadece siyasi açıdan değil bütün açılardan Kuzey’e ayrı bakılmalı. Çünkü bugün ister Irak’ta olsun ister uluslararası mahfillerde olsun Kürdistan Bölgesi kabul edilmiştir. Erbil de elçilikler açılmıştır. Türkiye dahil tüm ülkeler bunu kabul ediyor artık. Irak’a gelindiğinde Nuri El-Maliki ile ayrı görüşüyor, Mesut Barzani ile ayrı görüşülüyor.

ORSAM: Peki, bu ayrı nitelik içerisinde Kürt Bölgesel Yönetimi içerisindeki iç siyaseti nasıl değerlendiriyorsunuz?

Şahin Mehmet Kani: Tabi biliyorsunuz ki siyaset oldukça değişken bir şey. İç siyaseti günlük olaylar, haberler bile etkiliyor. Kürt siyaseti bugün çok değişti. Eskiden bu kadar açılıma hazır değildi. Yalnız bugün uluslararası mahfillerde açılmış, tanınmış itibarı olan bir siyaset görülüyor.

ORSAM: İç siyaset açısından neler değişti?

Şahin Mehmet Kani: İç siyaset açısından kısmen de olsa karşı tarafı yani ötekini kabullenmek var.

ORSAM: Biliyoruz ki hem Süleymaniye’de hem de Kifri’de Celal Talabani’nin partisi KYB’nin ciddi bir ağırlığı var. Önümüzdeki dönemlerde Celal Talabani’nin hastalığı nedeniyle bir değişim yaşanabilir. Bu hem Süleymaniye’yi hem KYB’yi hem de Kürt iç siyasetini nasıl etkileyecek?

Şahin Mehmet Kani: Bu durum Kürt iç siyasetini, KYB’yi ve hatta Bağdat hükümetini bile etkileyebilir. O kuşkuyla beraber Celal Talabani’nin sağlığı hakkında dolayısıyla ister istemez bir şeyler konuşuluyor. Ancak bu konuda net bir şey söyleyemeyiz. Çünkü yarın bunlar değişebilir.

ORSAM: Kürt iç siyasetini nasıl etkileyecek?

Şahin Mehmet Kani: Kürt iç siyaseti -eğer Celal Talabani bırakırsa- kaygı içerisinde bölünmelere yol açabilir. Onlardan da Molla Bahtiyar bir ekibin başına geçebilir. Kosrat Ali Resul bir ekibin başına geçebilir. Celal Talabani’nin oğlu Kubat Talabani bir ekibin başına geçebilir. Öbür taraftan eşi Hiro Talabani bir ekibin başına geçebilir. Mesela Erbil bölgesinde KYB yanlılarının hemen hemen tamamı Kosrat Ali Resul’un taraftarlarıdır. Öbür taraftan Süleymaniye de söylediğim kişiler arasında bir bölünme söz konusu olabilir. Bazı KYB yanlıları da KYB’nin dağılmasını değil bu kişiler arasında görev dağılımı yapılabileceğini düşünüyorlar. Yani parti değil de Celal Talabani’nin görevleri dağılacak. Çünkü bu görevlerin birçoğunu Celal Talabani KYB sekreteri olarak yapıyor.

ORSAM: Peki, Goran Hareketi’nin performansını nasıl buluyorsunuz?

Şahin Mehmet Kani: Goran, ilk seçimlerde elde ettiği oyları ve başarısı hem Goran’ın sayesinde olmuştur hem de iktidar partilerinin yanlışlarından kaynaklanmıştır.

ORSAM: Irak’ta yükselmeye devam edecek mi?

Şahin Mehmet Kani: Böyle kalırsa, evet. Eğer yükselmez ve bu seviyede kalırsa bile bu da kendisi için çok büyük bir kazançtır. Ve kalması şarttır. Muhalefet olmayınca iktidar düzgün çalışamaz.

ORSAM: Bölgedeki değişikliklerden bahsedebilir misiniz? Özellikle toplumsal hayattaki en dikkat çekici değişiklik size göre hangi alanda?

Şahin Mehmet Kani: Latin alfabesine yönelik bir değişim var. Sadece Türkmenler değil Kürt eğitimciler ve siyasetçiler de Latin alfabesine yönelmiş durumda. Yalnız Kürt siyaseti Latin harflerini hemen bir inkılap olarak değil yavaş yavaş alıştırarak başardı. Ve bugün görüyoruz ki Kürt kanallarında alt yazılar Latin Kürtçesi ile geçiyor.

ORSAM: Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.

* Bu söyleşi ORSAM Uzmanları tarafından 22 Şubat 2013 tarihinde Irak’ın Erbil şehrinde gerçekleştirilmiştir.

[status draft]

Reklamlar

Etiketlendi:, , , , , ,

www.ozelburoistihhbarat.com

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

YÜKSEK STRATEJİ

strateji, istihbarat, güvenlik, politika, jeo-politik, mizah, terör, araştırma, teknoloji

Fight "Gang Stalking"

Expose illegal stalking by corrupt law enforcement personnel

İSTİHBARAT ALANI

Sınırsız, Seçkin, Sansürsüz, Kemalist Haber Blogu

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogcu bunu beğendi: