KÜRESEL ÖRGÜTLER DOSYASI /// ERHAN ALTUNAY : Üst Akıl’ın planları Trump ve Tarot


Erhan Altunay : Üst Akıl’ın planları Trump ve Tarot

The Economist dergisinin sosyal medyaya yansıyan 2017 kapağı yine ilginçliklerle dolu.

The Economist dergisi Yılbaşı ya da o yıla ait kapakları uzun zamandır “kehanet” gibi ilgi çekmekte ve Üst Akıl’ın planları hakkında bilgi vermekte.

Rothschild ailesinin de ortağı olduğu bu derginin belli bir algı yönetimi yaptığı ve bazı olaylara hazırladığı da aslında inkâr edilemeyecek bir gerçek. Bu bağlamda bu kapakları bir “kehanet” olmaktan öte, bir Üst Akıl niyeti olarak okumakta fayda var.

30 Kasım 2016 gecesi de Pelin Çift ile Gündem Ötesi programında Ertan Özyiğit ile birlikte bu kartları bu bağlamda yorumladık. Ben de kendi anlattıklarımı biraz özetleyeyim istedim.

2017 kapağı Tarot kartlarına yer vererek bir ilginçliğe imza atmakta.

Biliyorsunuz İngilizce de, iskambildeki koz “trump” kelimesi ile ifade edilir.

Tarotta ise bu farklı bir anlamdadır. Bilindiği gibi Tarot en yalın anlamı ile, 78 karttan oluşan ve her bir kartında farklı bir sembol olan bir destedir.

Tarot kartlarından 22 tanesi Arcana Major diye adlandırılır. Bunlar üzerinde farklı sembolik resimler olan bir tanesi hariç numaralı kartlardır. Kalanlar ise Arcana Minor olarak adlandırılırlar ve bizim kullandığımız iskambil kâğıtlarının atasıdırlar.

Birçok yerde Arcana Major, İngilizce Trump olarak geçer. Hatta okült kartlar bu şekilde adlandırılır. Bu nedenle The Economist dergisinin Trump soyadı ile böyle bir kapak yaptığını düşünebiliriz.

Kehanet gibi kapak yapan bir derginin böyle bir kapak yapması da işlerini kolaylaştırmıştır kuşkusuz.

Burada bulunan Tarot kartları The Economist dergisinin senaryosuna göre tek tek yeniden çizilmişlerdir. Tabii her kartın bir sembolik içeriği de vardır. Hatta her bir kartın tek tek sembolizmini de bilmek yetmez.

Tarot açılımları ve Tarot kartlarının belli bir sıra içinde okunması, Tarot kartlarının tek tek sembolizmi kadar önemlidir. Kartlar tek başlarına bir anlam ifade ettikleri gibi, bir sıra içinde, sıralamaya göre anlamlar da ifade etmektedirler. Bu nedenle Tarot bakarken tek kart çekmek ya da sıralamada her bir kartın sadece bir tek anlam ifade ettiği bir yerde durduğu açılımları yapmak (örneğin Keltik) tam olarak sonuç vermeyebilir.

Bunu daha farklı bir şekilde ifade edersek, bir kartın gerçekten üzerine atfedilen anlamı ifade etmesi için, gelen diğer kartlarında onu desteklemesi gerek. Eğer devam eden sırada gelen kartlar onu tam desteklemiyorsa, bu kartın etkisi daha hafif olacaktır. Bu yüzden kart açılımı yaparken aynı konu üzerinde yine Tarot’un prensiplerine uygun bir dizi açmak daha doğru olacaktır. Bunun en basit yönü, birbirini takip eden sırada dört kart açmak olacaktır. Böylece, hem element dengesini sağlamış bir dörtlü açmak, hem de bu sıralamada bir öykü okumak, bilinçaltının kendini ifadesine çok daha büyük olanak sağlayacaktır. Daha karmaşık yöntemlerin, bilinci devreye sokacağını unutmadan, bu yalın yöntemi benimsemekte fayda vardır.

Bu bağlamda da kapaktaki açılımın çok doğru bir şekil olduğunu söyleyebiliriz.

Şimdi bu kapakta geçen kartları ve açılım içinde geçen yerleri ile anlatırsak daha anlaşılabilir olacaktır.

YIKILAN KULE

Yıkılan Kule Tarot destesinin en dramatik değişim kartlarından biridir. Var olan durumun kesin bir yıkılışla sonlanacağını belirtir. Sembolik anlamı aslında, Tanrı’ya kafa tuttukları için içindekilerin dillerinin karıştığı Babil Kulesinden gelir.

Burada üzerinde haç olan kule yıkılmakta ve saflar Hristiyanlık ve “Orak-Çekiç” olarak tutulmaktadır. Hristiyanlıkla ilgili bir algı yönetiminin sırada olduğunu düşünmekteyim ben, yani Dan Brown ile başlayan bir süreçte Katolik Kilisesi’ne karşı yapılan bir algı yönetimi vardı ve şimdi de buna karşı yeni bir argüman ortaya çıkabilir. Son tahlilde Katolik Hristiyanlığın sarsılması gündeme gelebilir.

Serinin bu kartla açılması da bu durumun tetikleyeceği olaylardan söz ediyor olabilir.

Tabii buradan Trump’a giden seride “Tower” ve “Trump Tower” arsında bağ kurmak da olası. Benim Marjinal yorumum, Trump Tower olan bir ülke de Türkiye. Hem de Hristiyanlık ile komünizmin tam arasında… İyi düşünmek gerek. Acaba Türkiye hakkında ilginç bir plan mı var?

MAHKEME

Mahkeme kartı Tarot destesinin en ilginç kartlarından biridir. Artık bir durumun bir çözüme ya da olması gereken bir sona kavuşacağını söyler. Klasik destede bu kart, kıyamet gününü ve mezarlarından çıkan ölüleri gösterir. Yani yeni bir çağ ya da yeniden diriliştir.

Bu kartta Trump’ın “İmparator” kartındaki gibi olması yani imparatorluk alametlerini alması oldukça ilginçtir.

Trump’ın elinde tuttuğu “Globus Mundi”, Yerküre’yi yani Dünya’yı sembolize etmekte olup, “globalizm” sözcüğünün de kökenidir. Globalciler ile Trump’ın ilişkisini de ele vermektedir. Asa ise bildiğimiz hükümdarlık asasıdır. Bu asanın iletişim ile ilgili Hermes’in asası ile benzerliği de Trump’ın iletişim ile ilgili gücünü de ortaya koymaktadır.

Tabii asada kartal figürüne de dikkat etmek gerek. “Ayasofya’nın Gizli Tarihi” kitabında yazdığımız gibi, Tapınakçılar önce İstanbul’daki Patrik’ten icazet almışlardı ve ilk sembollerinden biri kartal idi.

Yıkılan Kule’den sonra bu kartın gelmesi, yıkılan düzenden sonra Trump ile farklı bir düzenin ortaya çıkacağını da göstermektedir.

DÜNYA

Dünya Kartı artık Tarot destesinin son kartıdır ve bir döngünün tamamlandığını gösterir. Klasik kartlarda dört element sembolleri olup bir tamamlanma ve aynı zamanda da döngü sonu vardır.

Bana göre, burada Üst Akıl’ın gönlünden geçen, bu kartta sembolize edilen dinlerin döngüsünün de son bulması gibi gözüküyor.

Karttaki sembollerden, Kitap, tapınaklar ve Piramit, bilinen tektanrıcı ve pagan dinlerin sembolleri gibi duruyor. Ancak bunlarla birlikte sanatı sembolize eden tiyatro maskları ve resimler de var, hatta bir kitap. Bu da aynı zamanda bildiğimiz kültürün de yok olacağını gösteriyor. The Economist “kâhinleri” burada oldukça iddialı gözüküyorlar.

Acaba bundan sonra “Yeni Dünya Düzeni”nin başlaması mı öngörülüyor, göreceğiz. Tabii herkesin bir düzeni vardır. En hayırlı düzenin sahibi buna izin vermeyecektir.

MÜNZEVİ

Ve ilk seri Münzevi ile bitiyor…

Münzevi kartı, Tarot destesi içinde, elinde kendini aydınlatan ışığı ile bir yola giren “aydınlanma” adayı kişiyi gösterir.

Münzevi kartının bu serinini son kartı olması da artık girilen yolu gösteriyor olsa gerek. Yani alttaki gelecek dörtlü seri de bu yol önemli olacak demek bu aynı zamanda

Münzevi bir tepe üzerinden seyrederken, aşağıda da bir yola girmiş insan toplulukları gözükmekte.

Üzerinde çarpı bulunan baş harfler büyük olasılık ticaret anlaşmalarını simgelemekte. Aynı şekilde EU yani AB üzerinde de bir çarpı bulunmakta ve muhalif kitleler No ve STOP bayrakları ile bu reflekslerini açığa vurmaktalar. Üst Akıl’ın büyük halk hareketlerini öngörmesi hiç de şaşırtıcı olmasa gerek.

Özellikle Brexit’ten sonra, Avrupa Birliği daha kırılganlaşmış ve ekonomik manipülasyonlara da açık hale gelmiştir. Bir kıvılcımın, geniş halk kitlelerinin bunun aleyhine çevirebileceği hiç de olasılık dışı değildir.

Münzevi’nin üzerinde durduğu tepenin ayaklarında, sanki kırılmış, bölünmüş bir Dünya haritası var. Bunun yıkılan, kırılan bir “globalizm” hayalinin mi sembolize ettiği tartışılabilir.

ÖLÜM

Tarot serisinin ikinci serisi Ölüm kartı ile başlamakta. Tam da Yıkılan Kule’nin altında bir değişim kartı olarak yer alan ölüm, ikinci serinin başında, yeni bir dönemi de göstermekte.

Yıkılan Kule ve Kadar Çarkı gibi bir değişim kartı olan Ölüm, Yıkılan Kule’den farklı olarak bir de yeniden doğuşu göstermektedir. Klasik Tarot destelerinde, Ölüm’ün arkasında Güneş doğmakta ve her ölümü bir doğumun takip edeceğini göstermektedir.

Burada Ölüm kartı felaket habercisi olarak bu serinin başındadır. Hemen fark edilebileceği gibi, karta damgasını vuran bir nükleer patlama resmidir. Bu nükleer patlama resmi ile birlikte iki büyük sinek figürü vardır ki bu da hemen akla bir virüs saldırısını getirmektedir.

Zaten nükleer savaş ve virüs saldırısı her zaman bir korku senaryosu olarak gündemdeyken, burada olması daha da ilginç yapıyor. Özellikle de Dan Brown’ın Cehennem romanından sonra.

Bu arada su içindeki balığa da dikkat. Suların çekilip balıkların ölmesi olarak görülen bu resmin bir başka anlamı da ilk çağlardan bu yana Ab-ı hayat efsanelerinde balıkların dirilmesinden dolayı ölümün yenilmesi de olabilir.

Her ne olursa olsun, bu kartta da bir Güneş doğmakta.

BÜYÜCÜ

Büyücü kartı Tarot’un 1 numaralı kartıdır ve yeni bir başlangıcı gösterir. Bu kart için farklı resimler vardır. En eski destelerden biri olan Marsilya destesinde, bir masa başında eşyaları ile gözükmektedir. Aslında Fransızca adı Bateleur olan bu kart sözlük anlamı ile cambaz, hokkabaz anlamına gelmektedir. Ancak kart dikkatle bakıldığında bir hazırlığı canlandırmaktadır. Bu hazırlık ise başlayacak olan inisiyatik yolculuğu ve o süreçte yapacaklarının hazırlığıdır.

The Economist yorumunda ise çok şaşırtıcı bir haldedir. Kart büyücünün elindeki asa ve başındaki klasik Büyücü kartına benzemekle birlikte, çok ilginç bir öykü anlatmaktadır.

Büyücünü eliyle Üç boyutlu bir yazıcıya basmaktadır. Kafasındaki sanal gözlükte ise VR yazmaktadır. Yorumcuların fikir birliği ile kabul ettikleri bunun “Virtual Reality” yani “Sanal gerçeklik” olduğu yolundadır bu da çok anlamsız gelmemektedir.

Birçok yazımımda bu kavramı anlatmıştım. Özellikle Sanal bir gerçekliğin olduğunu ve algılarımızla oynayarak, global kapitalizmin farklı bir gerçeklik algısı yarattığını hep yazmıştım. Burada, üç boyutlu yazıcıdan çıkan evler de bunu sembolize etmektedir.

Ben özellikle bu hayal âleminden bahsettiğini düşünmekteyim. Yani çıkacak olan Masalcı kitabımız da tam da bunu anlatmakta.

Seride Ölüm’den sonra bu kartın gelmesi de anlamlıdır. Burada değişikliğin aynı zamanda sanal gerçekliğe eğilime neden olacağı da düşünülebilir.

KADER ÇARKI

Serinin bu kartı yine bir değişim kartı olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada politik bir değişim de öngörülmektedir.

Kader Çarkı, Ortaçağlar boyunca çok sık kullanılan bir semboldür. Hatta ünlü Carmina Burana’da bile geçer.

Kader bazen güldürür, bazen ağlatır. Kader çarkında birileri inerken birileri çıkar.

Burada Merkel’in indiği açıkça görülmekte. Tabii yaklaşan Almanya seçimlerini düşündüğümüzde bu daha da anlam kazanmaktadır.

Kader Çarkı’nda yükselen ise Fransa bayrağının yanında büyük olasılıkla Jean-Marie Le Pen’in kızı ve Milliyetçi Cephe lideri Marine Le Pen’i gösteriyor.

Marine Le Pen bilindiği gibi, gelecek sene Alain Juppé’ye karşı seçim zaferi kazanan François Fillon ile iki turlu seçimde mücadele edecek.

Çarktaki üçüncü bayrak ise Lüksemburg bayrağıdır. Burada ilk akla gelen isim, eski Lüksemburg başbakanı, şimdiki AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker olmaktadır. Daha önce Daimi Başkan seçilemeyen Jean-Claude Juncker’ın yıldızı nasıl parlayacak bu da bir tartışma konusu olabilir. Türkiye’ye AB kapılarının kapanmasının ağır bir dış politika hatası olacağını söyleyen bu politikacıyı tabii ki merakla da takip edeceğiz.

YILDIZ

Serinin son kartı olarak karşımıza Yıldız kartı çıkmakta. Venüs ile alakalı olan Yıldız kartı birçok anlama gelmekle birlikte daha çok Şans ve varlık göstermektedir. Bu kartı gerçekleşen rüyalar olarak yorumlayanlar da vardır.

Klasik kartta Venüs gibi çıplak bir kadın ve yedi ve sekiz kollu yıldızlar vardır. The Economist kartında ise bütünlenmeyi temsil eden sekiz kollu yıldızlar ve yıldızlar içinde fotoğraflar vardır.

Birçok yorumcu bunların içindeki fotoğrafları tanınmış “yıldızlar” olarak yorumlamakta hatta biri bunu Lady Gaga’ya benzetmektedir.

Benim yorumum ise bu fotoğraflarda çeşitli ırklardan insanların olduğu yönündedir. Belki de bir genetik çeşitlilik söz konusu olmaktadır.

Ortada görülen Kuyrukluyıldız da ilginçtir. Benim aklıma ilk olarak DNA’nın yapısını bulan ekipten Francis Crick geldi. O Dünya üzerindeki yaşamın uzaydan gelen organik maddelerle ile başladığını söylemişti ve bunların bir kuyrukluyıldız ile geldiğini söyleyen çok bilim adamı da olmuştu. Serinin son kartı olması Dünya dışı bir yaşam arayışının söz konusu olabileceğini de gösteriyor olabilir.

SONUÇ

The Economist’in “sosyal medyaya sızan” bu kapağı Tarot yardımı ile ilginç “öngörülerde” bulunmaktadır.

Bu tabii ki Üst Akıl niyetleri ile alakalı olmakta ve bu kez ezoterik bir yöntem kullanmaktadır. Tabii burada Tarot kullanımı Trump ile alakalı olsa da “kehanet” anlamını pekiştirmektedir.

Her zaman söylenildiği gibi, kehanetlerden çok kehanetleri yazanlar ve gerçekleştirmeye çalışanlar önemlidir. 2017 senesinde kim bunları nasıl gerçekleştirmeye çalışacak göreceğiz.

Reklamlar

Etiketlendi:, , , , ,

www.ozelburoistihhbarat.com

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

YÜKSEK STRATEJİ TÜRKİYE

strateji, istihbarat, güvenlik, politika, jeo-politik, mizah, terör, araştırma, teknoloji

Fight "Gang Stalking"

Expose illegal stalking by corrupt law enforcement personnel

İSTİHBARAT ALANI

Sınırsız, Seçkin, Sansürsüz, Kemalist Haber Blogu

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogcu bunu beğendi: